Provozní řád Fitness club Neratovice

Provozní řád Fitness club Neratovice

Provozovatel: Fitness club Neratovice s.r.o., Vojtěšská 288, 277 11 Neratovice
IČ 264 99 347
DIČ 264 99 347

1. Každý návštěvník fitness clubu Neratovice, je povinen se důkladně seznámit
s provozním řádem daného fitness centra, ještě před zaplacením jednorázového
vstupného či uzavřením smlouvy o členství, před zahájením užívání zařízení a služeb
ve fitcentru.
Zaplacením jednorázového vstupného či uzavřením smlouvy o členství potvrzujete, že
jste se s provozním řádem seznámili a zavazujete se jím řídit.

2. Každý člen/návštěvník je povinen dodržovat provozní řád fitness clubu Neratovice
a pokyny trenérů nebo obsluhy.

3. Užívat zařízení a služby fitness clubu Neratovice mohou jen návštěvníci starší 15 let.
Mladší návštěvníci pouze v doprovodu a pod neustálým dohledem dospělé osoby,
která na sebe bere veškerou zodpovědnost za mladistvého.

4. Před vstupem do posilovny je každý návštěvník/člen povinen se přezout do čisté
a pro cvičení vhodné (sportovní) obuvi. Je zakázáno používat špinavou obuv.
Návštěvník je povinen veškeré věci (tašky, batohy apod.) nechávat v šatně.

5. Před cvičením se návštěvník převlékne do čistého a (sportovního) oblečení. Každý
návštěvník je z hygienických důvodů povinen při cvičení používat svůj vlastní ručník,
aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi pokožkou návštěvníka a zařízením fitness
clubu Neratovice (posilovacího stroje apod.). Návštěvník je povinen uklízet po sobě
na všech strojích, které využije a ve společných prostorách šaten. Návštěvník je
povinen pokládat své věci a nápoje pouze na vyhrazená místa.

6. Za ztrátu cenností uložených mimo skříňky provozovatel fitcentra neodpovídá.

7. Návštěvník je povinen používat zařízení fitness clubu Neratovice vždy šetrně a pouze
k účelu, k nimž jsou určena. U všech zařízení a náčiní, u kterých je to možné, používá
návštěvník vždy bezpečnostní uzávěry a pojistky, aby se předešlo škodám na zdraví
i majetku. Návštěvník je povinen vracet veškeré vybavení fitness clubu Neratovice
na určené místo.

8. Do prostor fitcentra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných či psychotropních látek.

9. V prostorách fitcentra je zakázána donáška a aplikace anabolických steroidů a jiných
nepovolených nebo návykových látek.

10. Návštěvník je povinen chovat se ke všem ostatním návštěvníkům fitcentra, obsluze
a jiným osobám nacházejícím se v prostorách fitness clubu Neratovice vstřícně,
korektně a ohleduplně. Návštěvník je povinen předcházet sporům s ostatními osobami
a zdržet se jakéhokoliv sporu.

11. Návštěvník je povinen počínat si při používání zařízení a náčiní fitcentra s nejvyšší
opatrností, nepřeceňovat své síly a počínat si tak, aby při cvičení nezranil sebe či jiné
osoby. Návštěvník je povinen vracet pomůcky na určené místo, jinak má provozovatel
právo udělit pokutu ve výši 500 Kč.

12. Návštěvník nesmí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele fitness centra
fitness clubu Neratovice v prostorách fitcentra nabízet, prodávat anebo poskytovat
jakékoliv zboží či služby ani provozovat jakoukoliv jinou podnikatelskou činnost,
zejména pak nesmí návštěvník poskytovat bez souhlasu provozovatele služby třetím
osobám jako osobní trenér či konzultant.

13. Poruší-li návštěvník opakovaně (tj. dvakrát) nebo hrubě či závažným způsobem
kteroukoliv povinnost vyplývající z tohoto provozního řádu nebo z pokynů obsluhy,
může být z fitcentra obsluhou vykázán. Může být také za nedodržení vyloučen
z fitness centra nebo zaplatit pokutu ve výši 500 Kč.

14. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu fitness clubu Neratovice a ukončit
cvičení s dostatečným předstihem před koncem provozní doby. Nejpozději 20 minut
před zavírací dobou

 

Ceníky Fitness clubu Neratovice

15.1 Jednodenní vstup do fitness clubu je ve výši 130 Kč za 2 hodiny (registrace je nutná!).
Jednorázový vstup na skupinovou lekci je ve výši 110 Kč.

15.2 Členství ve Fitness clubu Neratovice se dělí:
Členství neomezené 3 měsíce 990 Kč /měsíc nebo jednorázově 2 970 Kč

Členství neomezené 6 měsíců 890 Kč /měsíc nebo jednorázově 5 340 Kč
Členství neomezené 12 měsíců 790 Kč /měsíc nebo jednorázově 9 480 Kč
Členství neomezené 24 měsíců 490 Kč /měsíc nebo jednorázově 11 760 Kč
Na členství se nevztahují skupinové lekce, masáže a solárium.

15.3 Za vystavení členské karty při uzavření smlouvy a za vystavení náhradní členské karty se
platí aktivační poplatek ve výši 100,- Kč. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH v platné
výši.

15.4 Lze také zakoupit kreditní členství:
a) Fitness club
10 vstupů 990 Kč / 99 Kč
20 vstupů 1790 Kč/ 89 Kč 

b) Skupinové lekce
10 vstupů 990 Kč
20 vstupů 1 890 Kč

15.5. Možnost předplatit si kredit na baru na nákup doplňku stravy nebo jiných produktů baru
 500 Kč
 1000 Kč
 2000 Kč

15.6. Cena sauny:
150 Kč / 2 hod (registrace nutná)
 10 vstupu 1000 Kč / 95 Kč 2 měsíce (omezeno časem)
 20 vstupů 1800 Kč/ 85 Kč 4 měsíce (omezeno časem
 30 vstupů 3000 Kč/ 100 Kč 5 měsíců (omezeno časem)
 Privátní cena 1000 Kč / 2 hod

Fitness club Neratovice uvádí, že ceny se mohou změnit v závislosti na prodejních akcích a slevách klubu.