Všeobecné obchodní podmínky Fitness clubu Neratovice, s.r.o. platné od 20.6.2023

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, PROVOZNÍ ŘÁD FITNESS club neratovice - topaz

Fitness club Neratovice s.r.o.

Vojtěšská 288

277 11 Neratovice

 

IČO 26499347

DIČ CZ26499347

se sídlem Vojtěšská 288, 277 11, Neratovice
IČ: 26499347
DIČ: CZ26499347

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka 86017 C.

Adresa provozovny: Vojtěšská 288, 277 11, Neratovice

Provozní doba: 

Pondělí    7:00 -  20:30
Úterý        7:00 – 20:30

Středa     7:00 – 20:30
Čtvrtek    7:00 – 20:30
Pátek      7:00 – 19:00

Sobota    7:00 – 12:00 / 14:00 -18:00

Neděle    7:00 – 12:00 / 14:00 -20:00

Telefonní číslo: +420 604 664 970
Kontaktní e-mail: info@fitnessclubneratovice.cz

Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen "VOP") je úprava vzájemných práv a povinností společnosti: Fitness club Neratovice s.r.o. 7:00 – 12:00h / 14:00 -18:00h.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného, permanentky nebo služby, které fitness nabízí.

1. Permanentkou / vstupem se rozumí:

Jednorázový vstup do posilovny,
jednorázový vstup na skupinovou lekci,
permanentka na 10 vstupů s platností 3 měsíce na skupinové lekce,
permanentka na 10 vstupů s platností 3 měsíce do posilovny,
permanentka měsíční,
permanentka půlroční,
permanentka roční,
vstup / minuta do solária,
permanetka do solária / Collaria  - 50, 100, 200 minut.
 

Ceník: Aktuální ceník

Nákupem jakéhokoliv vstupu či permanentky návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit se všeobecnými podmínkami a provozním řádem. Potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena. Pro vystavení členské karty (permanentky) se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, telefon, e-mail v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Permanentka je vystavena na jméno (měsíční permanentka není přenosná).

2. Služby

Rezervace jdou provést těmito způsoby:

Skupinové lekce / Solárium - Collarium / InBody

Osobně na recepci fitness centra v provozovně viz provozní doba,
telefonicky 604 664 970,
pomocí on-line rezervace na stránkách fitness centra https://fitnessclubneratovice.cz/.
Registrací v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které při rezervačním systému vyplnil - a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů fitness centra využívaných on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu).V on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení, tykající se nabídky služeb fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

3. Platební podmínky

Platba v hotovosti v provozovně dle provozní doby,
platba skrze platební terminál,
platba přes službu rezervanto.cz,
platba přes službu Fapi.cz,
platba přes Multisport.cz,
platba přes Benefit plus,
platba přes Sodexo.cz,
platba přes FKSP.
4. Ochrana osobních údajů

S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) si vás dovolujeme upozornit, že na základě Vašeho souhlasu při registraci v našem fitness - o Vás naše společnost Fitness club Neratovice s.r.o., Vojtěšská 288, 277 11 Neratovice, IČO 26499347, DIČ CZ26499347 vede tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště (pouze u klientu co byli do roku 2020 registrováni přes systém FAPI, e-mail.)

Společnost Fitness club Neratovice s.r.o. se zavazuje, že tyto osobní údaje nepředá žádné třetí straně. Přístup k nim mají pouze poučení zaměstnanci.

5. Řešení sporů

Za veškeré zakoupené služby (permanentky, dárkové poukazy) NEVRACÍME HOTOVOST. Dohodnutá (poměrná) částka lze pouze připsat do kreditu. Kredit lze využít na cokoliv na baru na adrese: Vojtěšská 288, 277 11, Neratovice.

Pokud dojde ke sporu mezi Fitness club Neratovice s.r.o. a kupujícím, lze jej řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující–spotřebitel může kontaktovat dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Českou obchodní inspekci sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (ale s námi se každý vždy dohodne, takže toto není potřeba 😊).

Prostor celého fitness centra je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník Fitness clubu Neratovice je povinen řídit se provozním řádem posilovny. 1. Zaplacením jednorázového vstupného potvrzujete, že jste se s provozním řádem seznámili a zavazujete se jím řídit.

2. Před vstupem do posilovny je každý návštěvník povinen se přezout do čisté
a pro cvičení vhodné (sportovní) obuvi - nejlépe bílá podrážka. Je zakázáno používat špinavou obuv. Správné přezutí neznamená mít obuv co byla včera venku a dnes na noze ve fitku. Nenič nám to tady! Udělej si radost a kup si - boty JEN do fitka.

4. Magnesium v jakékoliv konzistenci je zakázané (pít ho můžeš).

5. Každý klient je povinen sundávat kotouče z nářadí, které použil.

6. Návštěvník je povinen veškeré věci (tašky, batohy apod.) nechávat v šatně nebo ve skříňkách za barem.

7. Před cvičením se návštěvník převlékne do čistého a (sportovního) oblečení. Každý
návštěvník je z hygienických důvodů povinen při cvičení používat svůj vlastní nebo půjčený ručník, aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi pokožkou návštěvníka a zařízením fitness clubu Neratovice (posilovacího stroje apod.). Návštěvník je povinen uklízet po sobě na všech strojích, které využije a ve společných prostorách šaten. Návštěvník je povinen pokládat své věci a nápoje pouze na vyhrazená místa a

VŠE PO SOBĚ UKLIDIT (ODPADKOVÝCH KOŠU JE VE FITKU DOST).

8. Za ztrátu cenností a osobních věcí uložených mimo skříňky provozovatel fitness clubu neodpovídá. Je možnost dát cennosti do trezoru nebo využít skříněk za barem.

9. Návštěvník je povinen používat zařízení fitness clubu Neratovice vždy šetrně a pouze
k účelu, k nimž jsou určena. U všech zařízení a náčiní, u kterých je to možné, používá
návštěvník vždy bezpečnostní uzávěry a pojistky, aby se předešlo škodám na zdraví
i majetku. Návštěvník je povinen vracet veškeré vybavení fitness clubu Neratovice
na určené místo. Neházej zbytečně činky a závaží na zem. Neodkládej činky a závaží na polstrování strojů a lavic.

10. Do prostor fitness clubu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných či psychotropních látek nebo je zde konzumovat.

11. V prostorách fitcentra je zakázána donáška a aplikace anabolických steroidů a jiných
nepovolených nebo návykových látek.

12. Návštěvník je povinen chovat se ke všem ostatním návštěvníkům fitness clubu, obsluze
a jiným osobám nacházejícím se v prostorách fitness clubu Neratovice vstřícně,
korektně a ohleduplně. Návštěvník je povinen předcházet sporům s ostatními osobami
a zdržet se jakéhokoliv sporu.

13. Návštěvník je povinen počínat si při používání zařízení a náčiní fitcentra s nejvyšší
opatrností, nepřeceňovat své síly a počínat si tak, aby při cvičení nezranil sebe či jiné
osoby. Návštěvník je povinen vracet pomůcky na určené místo, jinak má provozovatel
právo udělit pokutu ve výši 500 Kč.

14. Nepokládejte činky a závaží na polstrování strojů a lavic.

15. Poruší-li návštěvník opakovaně (tj. dvakrát) nebo hrubě či závažným způsobem
kteroukoliv povinnost vyplývající z tohoto provozního řádu nebo z pokynů obsluhy,
může být z fitness clubu obsluhou vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

16. Vlastní voda nebo iontové nápoje jsou povoleny. Na baru nabízíme širokou nabídku různých nápojů a příchutí, vybere si každý. Vodu z kohoutku nepodáváme!

17. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu fitness clubu Neratovice a ukončit
cvičení s dostatečným předstihem před koncem provozní doby tak, aby opustil budovu na čas.

18. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze fitness centra.

19. Návštěvník (13 - 15 let ) – vstup pouze po podepsaného prohlášení od zákonného zástupce, který na sebe bere veškerou zodpovědnost. Do 13 let vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Děti do 6 let do fitka nepatří – zákaz vstupu (výjimky si určuje provozovatel).

.

OBJEDNÁVÁNÍ A NÁKUP KREDITU

Nákup kreditu lze koupit u obsluhy. Minimální částka 100,-kč.

Kredit je na účet připsán po objednání a uhrazení peněžní částky. Kredit, který nebude 365 dní v kuse dobit jakoukoliv částkou,  bude vymazán.

Připsaný kredit není možné vrátit, ale lze celou částku na baru utratit.

Objednávat a nakupovat kredit je možné:

Platba v hotovosti v provozovně dle provozní doby,
platba skrze platební terminál.
Užívání kreditu

Je možné jej použít k zaplacení produktu a služby,
pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu nebo služby je potřeba jej nejdříve dobít.,
doba platnosti kreditu je 1 rok od načtení. (Platnost a zůstatek kreditu Vám rádi sdělíme na recepci fitness. Po uplynutí doby platnosti kreditu připadá kredit prodávajícímu.),
kredit nelze použít k nákupu dalšího kreditu,
zůstatek kreditu na účtu nelze vyměnit za peněžní hotovost.
 

PROVOZNÍ ŘÁD Solária a Collaria

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů SOLÁRIA. Všichni návštěvníci solária jsou povinni seznámit se s provozním řádem, řídit se jím a dodržovat. Vstupem do prostor solária za účelem využití nabízených služeb návštěvník potvrzuje, že akceptuje provozní řád.

I.               IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Provozovatel a majitel provozovny:  Fitness club Neratovice, s.r.o.

Správce fitness centra: Jitka Čtvrtečková

Název a sídlo fitness centra: Fitness club Neratovice  s.r.o. Vojtěšská 288, Neratovice 277 11, tel.: 604 664 970 IČ: 264 99 347 DIČ: CZ 264 99 347

Odpovědná osoba: Jitka Čtvrtečková

Provozní doba:

Pondělí    7:00 -  20:30h
Úterý        7:00 – 20:30h

Středa     7:00 – 20:30h
Čtvrtek    7:00 – 20:30h
Pátek      7:00 – 19:00h

Sobota    7:00 – 12:00 / 14:00 -18:00h

Neděle    7:00 – 12:00 / 14:00 -20:00h

V době svátků je otevřeno dle speciálního rozvrhu. Pokud je změněna pracovní doba, je to včas oznámeno na recepci a webových stránkách fitness clubu.

II. POPIS A SPECIFIKACE SLUŽEB:

Solárium je umístěno v místnosti s přirozeným i umělým odvětráním. Do místnosti návštěvník solária vchází sám, nebo v doprovodu obsluhy. V místnosti je prostor pro převlékání s věšákem, zásobníkem s dezinfekčním prostředkem pro čištění opalovací plochy a ochranných očních pomůcek a  zásobník na papírové utěrky.

Typ zařízení: Solárium Luxura XZ, Collarium Mon-Amie-Tower

Název výrobce: Luxura

Rok výroby:  2012

Dokumentace: Prohlášení výrobce ke kabině solária (elektrickému zařízení), prohlášení o shodě výrobku, provozní dokumentace a návod k použití zařízení je uložen na recepci.

Název výrobce: Collarium Mon-Amie-Tower

Dokumentace: Prohlášení výrobce ke kabině solária (elektrickému zařízení), prohlášení o shodě výrobku, provozní dokumentace a návod k použití zařízení je uložen na recepci.

III. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Důležitá telefonní čísla :

150 HASIČI

155 POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA

158 POLICIE

156 MĚSTSKÁ POLICIE

112 ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM ( číslo tísňového volání)

737313566    SERVISNÍ SLUŽBA (Zdeněk Novotný)

IV. ZNALOSTI NUTNÉ K OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ:  

Zaměstnanci provozovatele a samotný provozovatel jsou řádně proškoleni.

V. ZÁSADY PREVENCE VZNIKU INFEKČNÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ:

Doklady o proškolení obsluhy a zdravotní průkazy jsou uloženy v recepci. Obsluha je povinna po celou pracovní dobu nosit čistý pracovní oděv (tričko s krátkým rukávem a vhodnou obuv). Je zakázáno opouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a obuvi. Oděv a obuv se ukládá do šatní skříňky pro zaměstnance, ve které se do jednoho oddílu skříně ukládá civilní oděv a do druhého pracovní.

VI. PRVNÍ POMOC:

Pro potřeby první pomoci je v recepci uložena lékárnička vybavená dle platných předpisů. Při jakémkoliv poranění nebo nevolnosti v průběhu opalování, přivolá postižený obsluhu. Přivolaná obsluha poskytne první pomoc, eventuelně přivolá lékaře. Úrazy zaměstnanců a návštěvníků jsou zaznamenávány do KNIHY ÚRAZŮ, která je umístěna na recepci. Údaje o použití a spotřebě léků a obvazového materiálu jsou zaznamenávány do SEŠITU VÝDEJE LÉKŮ, který je umístěn v lékárničce. Doplňování zdravotního a obvazového materiálu v lékárničce první pomoci  zajišťuje pověřená osoba (zdravotnice), která je jmenována provozovatelem a majitelem provozovny dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce.

VII. ÚKLID  A HYGIENA PROVOZU:

Provozovatel a jím určené osoby nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v místnosti solária a samotného zařízení solária. Úklid se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát denně a to večer ve 22.00 hodin. Úklid je prováděn umytím podlahy saponátem. Úklid s použitím dezinfekčních prostředků se provádí nejméně jednou týdně. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby, jedenkrát denně s použitím dezinfekčních prostředků. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně jedenkrát denně s následnou očistou a dezinfekcí.

Úklidový režim v soláriu:  Solární akrylová deska je dezinfikována personálem fitness centra ihned po ukončení opalování návštěvníka v soláriu. Postup dezinfekce solárního lůžka: - příprava dezinfekce dle návodu výrobce - nanesení rozprašovačem rovnoměrně po celé ploše akrylové desky a setření jednorázově používanými papírovými utěrkami,   které jsou k této činnosti určeny - pro dezinfekci jsou použity prostředky LUXURA , které splňují veškeré požadavky pro tuto činnost. Pro zabránění rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se výše uvedené dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami střídají po jednom měsíci. Pro dezinfekci dotykových ploch v soláriu návštěvníkem je připraven rozprašovač   s roztokem a jednorázové papírové utěrky. Likvidace odpadu je prováděna denně do kontejneru.. Dezinfikované solárium je označeno nápisem „Dezinfikováno“.

Dezinfekční roztoky se připravují podle návodu na použití uvedeného na etiketě výrobku. Připravují se rozpuštěním odměřeného množství dezinfekčního přípravku ve vodě. Dezinfekční přípravky se považují za 100% a z toho vychází jejich ředění na pracovní roztoky. Vydezinfikované předměty se oplachují pitnou vodou a osuší - dezinfekční prostředky nelze zaměňovat, tj. musí se používat jen pro tu oblast použití, pro kterou jsou určeny výrobcem a nelze např. roztok na nástroje používat na dezinfekci povrchů - při práci s desinfekčními prostředky je nutno dodržovat zásady ochrany zdraví a používat (osobní ochranné pracovní prostředky) OOPP - dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo aerosolem, přičemž je důležité   dodržování doby expozice a koncentrace - při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce - k dezinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují dezinfikovaný materiál (dřevo) a nejsou toxické ani dráždivé - k zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se střídají přípravky   s různými aktivními látkami. Je dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při použití jsou užívány osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). K vybraným dezinfekčním přípravkům budou na provozovně uloženy „Bezpečnostní listy“. Pomůcky a prostředky k úklidu jsou ukládány v prostoru úklidové místnosti v prostoru Fitness centra.

Prostředky používané k úklidu :

 

- Prostředek na mytí podlah,

- čistící prostředky jsou dodávány firmou Merida,

- prostředek na dezinfekci solária : Luxura.

 

X. ODPOVĚDNOST ZA PROVOZ SOLÁRIA:

Zařízení solária uvádí v činnost a za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá obsluhovatel solária. Peníze a cenné předměty si mohou návštěvníci ukládat v recepci, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu.

IX. ODPAD: Koše na odpadky se dezinfikuji 1x týdně a denně se do nich vkládá čistá hygienická vložka z PVC. Likvidace odpadu je prováděna denně do kontejneru. Odvoz je zajištěn smlouvou s technickými službami.

X. LIKVIDACE POUŽITÝCH TRUBIC: S dodavatelskou firmou solárních trubic, je podepsaná smlouva o odběru a likvidaci starých použitých trubic ihned při výměně za trubice nové. Smlouva a doklad o výměně použitých solárních trubic za nové je uložen na recepci.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO OPALOVÁNÍ V SOLÁRIU

Pokud máte zdravotní problémy nebo užíváte léky, či jiné látky, poraďte se o možnosti opalování s ošetřujícím lékařem. Váš zdravotní stav nebo vliv některých léků může být znásoben účinkem UV záření,
 zjistěte si fototyp Vaší kůže,
 dodržujte maximální doporučené opalovací časy a intervaly mezi opalováním,
mezi prvním a druhým opalováním vyčkejte minimálně 48 hodin,
 neopalujte se ve stejný den v soláriu a na slunci (dávky UV záření se sčítají),
 před opalováním si odložte šperky, hodinky a veškerou bižuterii,
před opalováním je nutné se důkladně odlíčit,
 nepoužívejte žádné opalovací krémy s ochranným faktorem. Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu (a opačně). Doporučuje se pouze speciální solární kosmetika,
 chraňte před ozářením citlivé části pokožky – jizvy, znaménka, tetování, genitálie,
během opalování je nutné chránit si oči pomocí speciálních ochranných brýlí nebo očních ochranných fólií (Kontaktní čočky nebo sluneční brýle s UV filtrem nejsou náhradou speciálních ochranných brýlí). V případě nedodržení tohoto pravidla si vážným způsobem poškozujete zrak,
 při opalování v soláriu neležte nehybně, neprokrvená místa se neopálí,
po opalování se několik hodin nesprchujte, aby nedošlo k přerušení procesu pigmentace,
pokud se po opalování objeví zčervenání, mělo by být další opalování alespoň na týden pozastaveno a lehounce poté začínat znova,
 po intenzivní opalovací kúře se doporučuje přestávka až 4 týdnů. Intenzivní opalovací kúra může probíhat např. tak, že budete chodit do solária obden celkem maximálně 10x a opalovací čas si budete postupně prodlužovat od počátečních 5 minut až do doporučeného maxima pro konkrétní fototyp kůže. Pro udržení opáleného vzhledu stačí 1 návštěva solária za 1 až 2 týdny.
 počet opalování za rok nemá překročit 50 až 100. Někteří dermatologové uvádějí dokonce pouze 20 návštěv v soláriu ročně,
 dalšímu použití solária by se měly vyhnout osoby, u kterých se do 48 hodin po prvním opalování objevily nenadálé účinky jako výrazné svědění nebo zčervenání pokožky apod.

 

Solárium nesmí používat:

·        Osoby mladší 18-ti let,

·        osoby se sklonem k tvorbě pih,

·        osoby s přírodní zrzavou barvou vlasů,

·        osoby se skvrnami a výrazně světlou barvou pokožky,

·        osoby s více mateřskými znaménky na těle o průměru nad 2 mm,

·       osoby s atypickými mateřskými znaménky (asymetrickými, nepravidelně ohraničenými spod.),

·        osoby trpící úžehem,

·       osoby bez schopnosti opálit se nebo opálit se bez spálení pokožky,

·       osoby, které prodělaly rakovinu kůže nebo mají předpoklady ke vzniku,

·       osoby, které jsou v blízkém příbuzenském vztahu k osobě s historií melanomu,

·       osoby citlivé na světlo.